Cảng PTSC Dung Quất là một Cảng trong hệ thống Cảng PTSC. Với vai trò là các dịch vụ cốt lõi của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), dịch vụ căn cứ Cảng & Logistics đang được tăng cường tập trung đầu tư, phát triển, nâng cấp và mở rộng để bắt kịp với nhu cầu thị trường ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

NO DESCRIPTION QUANTITY BRAND
I  CRANE
1  Crawler Crane 1,250T CC6800 01 Terex Demag
2  Crawler Crane 550 T SL6000 01 Kobelco
3  Mobile Crane 300T 01 Terex Demag
4  Crawler Crane 135T 02 Hitachi
5  Crawler Crane 90T 01 Hitachi
6  Mobile Crane 70T 02 Grove TMS
7  Mobile Crane 55T GT 550EX 04 Tadano
8  Mobile Crane 50T TG 500E 04 Tadano
II  FORKLIFT
1  Forklift 16 tons 02 Hyundai
2  Forklift 12 tons 02 TCM
3  Forklift 07 tons 06 TCM
4  Forklift 05 tons 04 Mitsubishi
5  Forklift 2.5 tons 04 TCM
III  TRAILER
1  Flat Trailer 10 Doosung
2  Extendable Trailer 3 Doosung
3  Lowbed Trailer 5 Doosung
4  Truck Tractor 10 Hyundai
5  Truck 1.9T 02 Huyndai
6  Truck Mounted Crane 10T 04 Vietnam
IV  TUGBOAT FLEET
1  Tug 4750 HP 01 Vietnam
2  Tug 3500 HP 01 Vietnam
3  Tug 2140 HP 01 Vietnam
4  Tug 980 HP 03 Vietnam
V  CONVEYOR SYSTEM 03 Vietnam
VI  WEIGHT BRIDGE 80T 04 Vietnam
VII  GRAB 4.5 ÷ 8 M3 04 Vietnam
VIII  HOPPER 40 M3 04 Vietnam
IX  BULLDOZER D50 16 Komatsu