Cảng PTSC Dung Quất là một Cảng trong hệ thống Cảng PTSC. Với vai trò là các dịch vụ cốt lõi của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), dịch vụ căn cứ Cảng & Logistics đang được tăng cường tập trung đầu tư, phát triển, nâng cấp và mở rộng để bắt kịp với nhu cầu thị trường ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

Cảng PTSC Dung Quất có những dịch vụ kinh doanh sau:

 1. Xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa gồm cả hàng siêu trường siêu trọng
 2. Cho thuê thiết bị nâng hạ
 3. Dịch vụ lắp đặt thiết bị
 4. Cung ứng và sửa chữa tàu biển
 5. Cho thuê tàu lai dắt và ứng cứu sự cố
 6. Sửa chữa SPM và các công trình biển
 7. Cung cấp Dịch vụ lặn và khảo sát
 8. Đại lý tàu biển
 9. Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa
 10. Cung cấp nhiên liệu, nước ngọt
 11. Cung cấp nhân lực
 12. Cho thuê kho bãi