Bến số 1 – Cảng PTSC Dung Quất thuộc sở hữu của Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Cảng được chính thức đưa vào khai thác và sử dụng từ năm 2002 với chức năng phục vụ bốc xếp, vận chuyển toàn bộ hàng hóa thiết bị để xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất – Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam.

Cảng Dung Quất là nơi xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị và hàng hóa cho hầu hết các Nhà đầu tư trong Khu Kinh tế Dung Quất và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam. Hàng năm, số lượng hàng hóa được bốc xếp thông qua Cảng đạt khoảng 0.6 triệu tấn, số lượng tàu cập cầu trung bình 150 tàu/năm.

Hơn 300,000 tấn máy móc thiết bị của NMLD Dung Quất đã được bốc xếp vận chuyển đến Công trường tuyệt đối an toàn; hầu hết vật tư, máy móc phục vụ xây dựng Nhà máy đóng tàu Dung Quất, Nhà máy công nghiệp nặng Doosan và toàn bộ Nhà máy Polypropylen đã được làm thủ tục hải quan, bốc xếp, vận chuyển qua Bến số 1 – Cảng Dung Quất.

BẾN SỐ 1 – CẢNG PTSC DUNG QUẤT

BERTH CAPACITY 70,000 DWT (WOODCHIPS) 50,000 DWT (GENERAL CARGO)
LENGTH OF WHARF 210 M + 71 M
DEPTH OF BERTH -11 M
DEPTH OF TURNING BASIN AREA -11 M
CHANNEL DEPTH -12 M
DIAMETER  OF TURNING BASIN AREA 300 M
MOORING BOLLARD 12 SETS
LOADING/UNLOADING RATE 7,500 – 15,500 tons/day
GENERAL WAREHOUSE 1,250 m2 + 1,250 m2
STOCK-YARD 50,000 m2

BẾN SỐ 2 – CẢNG PTSC DUNG QUẤT

BERTH CAPACITY 3,000 DWT (70,000 DWT in June, 2022)
BERTH LENGTH 160 M ( 145 M for 70,000 DWT)
DEPTH OF BERTH -4.2 M (-11 M after expansion)
CHANNEL DEPTH -12 M
STOCK-YARD 42,500 m2
GENERAL WAREHOUSE 3,600 m2

BẾN TÀU LAI DẮT VÀ TÀU CHUYÊN NGÀNH DẦU KHÍ

BERTH LENGTH 70 M
DEPTH OF BERTH – 7 M
DEPTH OF TURNING BASIN AREA – 6 M
DIAMETER  OF TURNING BASIN AREA 105 M
STOCK-YARD 6,400 M2

 

BAN QUẢN LÝ CẢNG PTSC DUNG QUẤT