Thiết thực hưởng ứng cuộc phát động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty PTSC về việc “Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2011.

Ngày 13/08/2011 toàn thể CBCNV, đoàn viên thanh niên Bến Cảng số 1 Dung Quất – PTSC Quảng Ngãi đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực Cảng và khu nhà tập thể của CBCNV.

Hoạt động có ý nghĩa

Đây là các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNV Cảng Dung Quất; khuyến khích những hành động cụ thể trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường nơi mình sinh sống, làm việc, tạo cảnh quang xanh, sạch, đẹp…

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” là hoạt động thường niên do Australia khởi xướng năm 1993 và được Chương trình môi trường Liên hợp quốc phát động trên qui mô toàn thế giới.

Leave your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *