Cảng PTSC Dung Quất là một Cảng trong hệ thống Cảng PTSC. Với vai trò là các dịch vụ cốt lõi của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), dịch vụ căn cứ Cảng & Logistics đang được tăng cường tập trung đầu tư, phát triển, nâng cấp và mở rộng để bắt kịp với nhu cầu thị trường ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

Kho Bãi

 • Kho cảng: 3,600M2
 • Bãi Cảng: 50,000M2
 • Khu căn cứ dịch vụ: 80,000 M2
 • Nhà xưởng : 2,000M2
 • Nhà kho: M2

Thiết bị nâng hạ, vận chuyển

 • Cẩu bánh xích 150T: 01
 • Cẩu bánh xích 90T: 01
 • Cẩu bánh lốp 70T: 01
 • Cẩu bánh lốp 50T: 02
 • Cẩu bánh lốp 25T: 02
 • Cẩu trục 10T: 02
 • Xe nâng 15T: 01
 • Xe nâng 5-7T: 02
 • Xe nâng 2,5T: 04
 • Xe moóc lùn 80T: 01
 • Xe trailer siêu dài 80T: 01
 • Xe đầu kéo: 20
 • Xe tải ben: 20
 • Xe tải nhỏ: 04

Đội tàu

 • Tàu AHT 4,750BHP: 01
 • Tàu AHT 3,500BHP: 01
 • Tàu lai dắt 2,800BHP: 02
 • Tàu lai dắt 500-1000BHP: 04