PTSC QUẢNG NGÃI, VIỆT NAM

Ông Đào Tấn Huê – Đội trưởng Đội Dịch vụ Cảng

Mobile: 0905 529 800

Email: huedao@ptsc.com.vn

Tel: (84) 055.3827.492
Fax: (84) 055.3827.507

Lô 4H, Đường Tôn Đức Thắng
Phường Lê Hồng Phong
TP. Quảng Ngãi, VN
Map →

WEEK DAYS: 05:00 – 22:00
SATURDAY: 08:00 – 18:00
SUNDAY: CLOSED