1. Xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa gồm cả hàng siêu trường siêu trọng
 2. Cho thuê thiết bị nâng hạ
 3. Dịch vụ lắp đặt thiết bị
 4. Cung ứng và sửa chữa tàu biển
 5. Cho thuê tàu lai dắt và ứng cứu sự cố
 6. Sửa chữa SPM và các công trình biển
 7. Cung cấp Dịch vụ lặn và khảo sát
 8. Đại lý tàu biển
 9. Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa
 10. Cung cấp nhiên liệu, nước ngọt
 11. Cung cấp nhân lực
 12. Cho thuê kho bãi

Liên hệ